Menu Zamknij

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne:

  • od 21 marca do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 20 maja 2022 r.  o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 20 maja do 27 maja 2022 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 3 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Postępowanie uzupełniające:

  • od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 13 lipca 2022 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 13 lipca do 20 lipca 2022 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 22 lipca 2022 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
Skip to content