Menu Zamknij

Dokumenty rekrutacyjne

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY NIE PODLEGAJĄ POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNEMU – w takim przypadku należy wypełnić wyłącznie ZGŁOSZENIE dziecka.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH/ZAMELDOWANYCH POZA OBWODEM SZKOŁY – postępowanie rekrutacyjne (według harmonogramu)

Oświadczenia należy wypełniać WYŁĄCZNIE w przypadku występowania wskazanych okoliczności.

Skip to content